Nuo 2007 metų Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kasmet gegužės mėnesį į Šiaulius sukviečia giesmės ir Marijos mylėtojus į vaikų ir jaunimo giesmių šventę „Giesmių pynė Marijai“.
Giesmių šventėje dalyvauja iki 800 dalyvių: Šiaulių apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai, Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir jaunimas bei svečiai iš visos Lietuvos ar užsienio.
Giesmių šventės tikslas – žadinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi sakraline muzika bei tobulinti ir kelti Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų, vaikų lopšelių – darželių bei Šiaulių vyskupijos parapijinių vaikų ir jaunimo chorų bendradarbiavimą bei jų muzikinį lygį, skatinti kūrybiškumą.

 Šventė pradedama Šv. Mišiomis, kurių metu visi dalyviai gieda bendras giesmes. Po Šv. Mišių vaikų ir jaunimo kolektyvai atlieka individualią programą, vaišinasi gira, bandelėmis.
Giesmių šventės kolektyvų vadovai kiekvienais metais kviečiami į seminarą, kurio metu kelia profesines kompetencijas, susipažįsta su giesmių šventės Šv. Mišių giesmių repertuaru bei konferenciją ir giesmių šventės „Giesmių pynė Marijai“ aptarimą.
2007 – 2012  m. šventė vyko Šiaulių Katedroje, o nuo 2013 m. gegužės mėn. kasmet giedorėliai susitelkia  Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.
Nuoširdžiai padėkoti norime kasmetiniams šventės rėmėjams: LR seimo nariui Valerijui Simulik, kun. Rimantui Žaromskiui, AB „Gubernija“ ir organizatoriams: Rolandai  Kalakauskienei, Jurgitai Steckytei, Kęstučiui Šalčiui – Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriui ir mokyklos bendruomenei, kapelionui kun. Tadui Rudžiui, Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro direktoriui Arūnui Jankauskiui ir bendradarbiams bei gausiam būriui savanorių.

linija

logo spalvotas

 

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimas

 

Mielieji giesmių šventės “GIESMIŲ PYNĖ MARIJAI” bičiuliai !

Su nepaprastu džiaugsmu visuomet dalyvauju šioje išskirtinėje giesmių šventėje. Kodėl išskirtinėje? Dėl to, kad ypatingu būdu pagerbiame dangaus ir žemės Karalienę, Jėzaus Kristaus ir visų mūsų motiną Mergelę Mariją. Ji yra labiausiai išaukštinta virš visų žemės kūrinių.

Marija kiekvieną akimirką ištarė “Taip”Dievo valiai ir tobuliausiai vykdė tai, ko norėjo Dievas iš jos. Todėl ji šlovino Viešpatį giedodama MAGNIFICAT.

Mielieji, šlovinkime Viešpatį giesmiemis ir kilniu gyvenimu, su Marija kartodami: “Didžių dalykų padarė man Visagalis ir šventas yra Jo Vardas.

Telaimina jus Dievas, tegloboja Mergelė Marija.

 

Nuoširdžiai dėkingas  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com