abbcc

 

Šešioliktoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė

 „Giesmių pynė Marijai“

 2023 m. gegužės mėn. 19 d.


Giesmių šventės nuostatai:

1. Giesmių šventės tikslas – žadinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi sakraline muzika bei tobulinti ir kelti Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų, vaikų lopšelių – darželių bei Šiaulių vyskupijos parapijinių vaikų ir jaunimo chorų bendradarbiavimą bei jų muzikinį lygį, skatinti kūrybiškumą.

2. Giesmių šventės dalyviai: Šiaulių miesto ir apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai bei Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir jaunimas ir svečiai.

3. Dalyvių skaičius - neribojamas.

4. Dalyvių amžiaus grupės:

 

A – lopšelių-darželių ugdytiniai,

B – priešmokyklinio amžiaus ir 1-4 kl. mokiniai (6-11 m.),

C – 5-8 kl. mokiniai (12-15 m.),

D – 9-12 kl. (gimnazijų I–IV kl., 16-19 m.).

 

5. Dalyvių programa.

 

Atliekami kūriniai (tryliktosios vaikų ir jaunimo giesmių šventės „Giesmių pynė Marijai“ giesmynas, http://www.gpm.sandora.eu):

     

A – „Giesmių pynė Marijai šventai“. „Dievas viską žino“, „Tik su Tavim, o Dieve“;

B –  „Koks gražus, nuostabus“, „Nori Kūrėjas, kad būčiau“; 

C – „Dovanoju“, „10 000 priežasčių (Šlovink Viešpatį, o mano siela)“;

D – „Koks Tu geras mums“, „Tikras Dievas“;

B, C, D bendros giesmės –„ Sveika, o Marija“, „Palaiminimas“ ir Šiaulių vyskupijos himnas „Dangaus Karaliene“. 

 

6. Apranga tinkanti sakralinei erdvei (bažnyčioje).

7. Negalima naudoti jokių šokių elementų.

8. Šventės metu darytos nuotraukos bus demonstruojamos organizatorių tinklapiuose bei pateiktos šventės dalyvių vadovams (suderinti su mokinių tėvais dėl atvaizdo naudojimo).

9. Giesmių šventės vieta: Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (Gegužių g. 57, Šiauliai).

10. Dalyvio anketos priimamos iki 2023 m. gegužės mėn. 12 d. (anketa pridedama, ją galite parsisiųsti DOC formatu čia).

11. Anketas siųsti adresu:

Šiaulių „Sandoros”progimnazija

K. Korsako g. 8, Šiauliai;

Mob. tel. (8-603) 29303

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija mob. tel.: 8 684 67995 (Rolanda).

 

Giesmių šventės programa:

10:00 Registracija

10:30 Repeticija

11:00 Šv. Mišios (Šv. Mišias aukoja JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis)

12:00 Dalyvių pasirodymai:

 Lopšelių – darželių auklėtinių programa

 Mokyklų bei bažnytinių chorų programa

13:30 Agapė

Organizatoriai:

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras

* Šv. Mišiose gieda visi giesmių šventės dalyviai (Repertuaras giesmyne / http://www.gpm.sandora.eu).

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com